Administrator juli 24, 2017

Toen Kim in groep 4 zat merkten wij dat er iets niet klopte. Kim kon zich moeilijk concentreren op school en boekte weinig resultaat. Op school kreeg Kim verschillende opties om zich beter te kunnen concentreren: oorbeschermers om geluiden buiten te sluiten, een scherm op haar tafel om andere indrukken af te schermen, etc. Dat hielp om de afleiding te voorkomen maar ze bleef achter met de resultaten. Iedereen zag dat Kim slim was, maar dat het er niet uitkwam. Ze kreeg op school extra leesbegeleiding en remedial teaching, iedereen deed zijn best, maar het hielp niet echt.
In groep 6 lag ze een jaar achter met lezen en rekenen. Toen werd er een dyslexieonderzoek gedaan waaruit bleek dat Kim dyslexie heeft. Dat was een opluchting! Nu wisten wij waar wij mee te maken hadden. Helaas is er nog steeds niet genoeg kennis op scholen over dyslexie en Kim kwam verder en verder achter. In groep 6/7 lag Kim bijna 2 jaar achter met lezen en rekenen. Haar zelfvertrouwen en haar zelfbeeld was lager dan laag, ze vond zichzelf dom en stom en ging niet graag naar school.
Wij bleven zoeken voor iemand die Kim buiten school zou kunnen helpen en kwamen via via de Davis-methode tegen en De leerwegbegeleiding.
Wij gingen voor een intakegesprek naar Beverwijk en het klikte meteen, eindelijk iemand die Kim zag en begrip had voor haar worsteling.
School werkte mee en Kim begon een middag in de week haar training bij De Leerwegbegeleiding.
Kim begon met het leren leren en snappen hoe zij in elkaar zit, wat dyslexie is, dat je leert op een andere manier die niet altijd past in het schoolsysteem. Wat een opluchting voor haar!
Ze begon met niet alleen de stof leren, maar echt snappen hoe je het in elkaar zit. Ik leerde dan ook veel over mijzelf, dat ik niet dat geduld had en toch meer bezig was met zorgen maken over resultaten, wat nog meer druk legde op het kind.
Kim kon haar eigen tempo en onderwerp kiezen. Dat vond en vind ik nog steeds het meest boeiend en ik ben ervan overtuigd dat dat het is wat resultaat boekt, je eigen kracht vinden, leren leren, dat je steeds onafhankelijker wordt, snappen hoe je informatie zoekt en verwerkt om het echt te leren en niet alleen ‘erin te proppen’.
Kim werkte hard door en aan het eind van groep acht was ze bij, ze had alles ingehaald en haar zelfvertrouwen en eigenwaarde was omhoog gegaan. Maar toen kwam de grote klap: de Citotoets die niet gemaakt is voor dyslecten!! Iedereen bleef Kim vertellen dat ze allemaal wisten en zagen dat Kim het kon en dat de Citotoets alleen een momentopname is.
Ze scoorde heel laag, ze zou volgens de Cito 1% kans hebben om de mavo te redden. Volgens Kim stond het nu zwart op wit dat ze dom was. Wat een verdriet en wat een wanhoop voor ons als ouders om je kind zo te zien.
Het schooladvies was duidelijk havo dus daar gingen wij voor, het was hard werken om Kim uit de waan te helpen dat ze niks kon.
Het is gelukt en Kim doet nu havo en heeft net het tweede jaar afgerond met uitstekende resultaten. Ze werkt heel hard en wil echt laten zien wat ze kan. Haar plan is om eerst de havo af te ronden en als het kan daarna haar vwo-diploma halen.
Kim gaat op dit moment ook naar De Leerwegbegeleiding voor extra begeleiding als ze iets tegenkomt waarin ze vastloopt. Ze geeft zelf aan wanneer dat nodig is. Dat is ook goed, leren luisteren naar jezelf en je eigen behoeftes en om hulp vragen. Dat heeft ze ook geleerd bij De Leerwegbegeleiding door de ruimte te krijgen om in je eigen tempo te werken en leren.
Ik vind het wonderbaarlijk om te zien hoe snel ze nu met De Leerwegbegeleiding haar hulp haar eigen kracht en haar eigen manier vindt om kennis tot zich te nemen. En nog meer wonderbaarlijk om te zien wat dat met haar doet. Hoe haar zelfvertrouwen groeit en haar eigenwaarde wordt verhoogd, hoe ze blij en vrolijk naar school gaat en trots is op haar vooruitgang en niet zich laat vastlopen maar om hulp vraagt.
Ik zie ook dat doordat ze gezien is in wie ze is, ze ook meer zichzelf durft te zijn. Ze weet dat ze helemaal oké is.
Ik wens eigenlijk alle kinderen deze ervaring toe, leren leren en leren dat op jouw manier te doen, je eigen kracht en je eigen kwaliteiten vinden zodat je ontdekt dat leren echt leuk is.