ADD

ADD is, net als ADHD, een ‘aandachtstekortstoornis’, maar dan zonder het drukke gedrag. ADD wordt vaak minder snel herkend, terwijl je ook hier veel last van kunt ondervinden in je leven en op je leerweg. Je hebt moeite met je aandacht te richten en je bent constant aan het denken. Hierdoor mis je de lessen die hier en nu gegeven worden. Je kunt chaotisch zijn, moeite met stappen nemen, in gedachten al dingen klaar hebben, terwijl je de eerste stap nog zetten moet. Voor mensen met ADD biedt De Leerwegbegeleiding een Davis ADD programma van 30 uur. Je wordt meer gefocust en je leert jezelf en de wereld om je heen beter te begrijpen, en ermee om te gaan. Hierdoor word je rustiger in je hoofd. Door het programma groeit het zelfvertrouwen en verbeteren de resultaten.

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.