Begeleiden van dyslexie in de klas 

In deze module gaan we in op de oorzaak van dyslexie en krijgen van daaruit inzicht in hoe de dyslecticus denkt, leert en zich gedraagt. We behandelen de integrale Davis®methode en de WAT?-leeraanpak en gaan vervolgens aan de slag in de praktijk. We begeleiden een eigen casus, waarop uitgebreid gereflecteerd wordt.

  • Voor: Deze module is bedoeld voor onderwijzenden die handvatten aangereikt willen krijgen over het omgaan met dyslectische kinderen in de klas. Het wordt gegeven aan teams van scholen en hoger onderwijs, zoals studenten van pabo’s en master SEN.

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.