Lezing ‘Dyscalculie anders bekeken’

De impact van dyscalculie en hoe er als leraar mee om te gaan in de klas

Iemand met dyscalculie heeft geen ‘gewone’ rekenproblemen; er is meer aan de hand. Er ontbreekt iets fundamenteels aan de basis van het leersysteem: de rekenvoorwaarden zijn niet aanwezig. Dit zijn begrippen als verandering, volgorde, orde en wanorde, tijd. Iemand met dyscalculie zal weinig baat hebben bij oefening voordat deze rekenvoorwaarden begrepen zijn.

Naast het gebrek aan rekenvoorwaarden is er een concentratieprobleem. Met aandacht bij de les blijven, hoe doe je dat eigenlijk?

Tijdens de behandeling van dyscalculie is het belangrijk aan te sluiten bij de leerstijl van degene met dyscalculie. De leerling is gebaat bij een beeldende uitleg van de rekenstof.

Deze lezing biedt inzicht in het leerprobleem en veel handvatten om het aan te pakken in de klas.

‘Dyscalculie anders bekeken’ is gebaseerd op het gedachtegoed van Ron Davis’ De gave van leren. De Leerwegbegeleiding  heeft 10 jaar praktijkervaring in het werken met mensen met dyscalculie.

  • Deze lezing is bedoeld voor docenten, leerkrachten, rt’ers en ib’ers.

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.