Dyscalculie

Dyscalculie wordt nog niet zo lang erkend, waardoor het nog lastiger is om begrip én goede begeleiding te krijgen dan bijvoorbeeld bij dyslexie. Als je dyscalculie hebt, dan begrijp je niet hoe het rekensysteem werkt en is het heel lastig om je op de les te concentreren. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor je rekentoetsen, maar je hebt vaak ook moeite met automatiseren (van de tafels), klokkijken (vooral de analoge klok), op tijd komen, en te plannen. Dit doet je zelfvertrouwen geen goed! Wij zijn er trots op dat wij het Davis®Dyscalculieprogramma mogen aanbieden, waarin al deze onderwerpen aan bod komen. We starten met jou te leren hoe je je concentreert en je gaat aan de slag met de voorwaarden om te kunnen rekenen. Daarna volgen de 12 rekenstappen. Door dit alles krijg je inzicht in rekenen. Je hoeft niet wekenlang te oefenen, maar je doorziet hoe de opdracht in elkaar zit, waardoor je het er goed vanaf brengt. Rekenen wordt nu echt leuk!

Casus Kessy :
Toen ik als remedial teacher werkte werd mij gevraagd een meisje uit groep 5 te observeren tijdens het rekenen. Zij scoorde heel slecht: D’s en E’s vanaf groep 3. Het meisje zat de gehele les met een vraagteken op haar voorhoofd en deed niet mee met de les. Gedurende de zomervakantie kreeg Kessy een Davis dyscalculie counseling en binnen 6 weken verbeterde haar begrip en resultaten. Na de zomervakantie verloor ik haar uit het oog. Ik ontmoette de ib’er van deze school jaren later en zij meldde dat Kessy de school verliet met een B score in groep 8.

 
 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.