Lezing ‘Dyslexie anders bekeken’

Zo haal  je het maximale uit een kind met dyslexie

Deze lezing is gebaseerd op de bijzondere visie van Ronald Davis. Volgens zijn zienswijze heeft dyslexie enerzijds te maken met gedesoriënteerd raken door letters, waardoor je niet meer helder kunt waarnemen. Anderzijde heeft dyslexie te maken met de specifieke leerstijl van de dyslecticus.

De Davis methode leert de dyslecticus zijn vervormde waarneming te corrigeren en gebruik te maken van zijn eigen leerstijl.

Tijdens de lezing duiken we in het hoofd van een dyslecticus om te zien hoe deze desoriëntatie en zijn leerstijl werken. Je leert als leraar welke acties je beter wel en niet kunt ondernemen en je krijgt voorbeelden van hoe je een les aan kunt passen zodat de dyslectische leerling de les beter begrijpt.

  • Voor onderwijzenden van basisonderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs, zoals pabo en remedial teaching, alsook voor ib’ers.

De Leerwegbegeleiding werkt met de succesvolle Davis®methode sinds 2007.

 

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.