Dyscalculie anders bekeken

Voor particulieren

Dyscalculie is nog niet zo lang bekend als leerprobleem. Het zijn niet ‘gewone’ rekenproblemen, maar er is meer aan de hand. Als je dyscalculie hebt, dan begrijp je niet hoe het rekensysteem werkt en is het heel lastig om je op de les te concentreren. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor je rekentoetsen, maar je hebt vaak ook moeite met automatiseren (van de tafels), klokkijken (vooral de analoge klok), op tijd komen en plannen.

In de lezing ‘Dyscalculie anders bekeken’ wordt uitgelegd waar dit mee te maken heeft. Het gaat over oriëntatie en focus, over hoe je leert en wat ‘rekenvoorwaarden’ zijn. Je gaat begrijpen wat dyscalculie is en hoe je makkelijker kunt leren rekenen. Deze lezing geeft inzicht aan mensen met dyscalculie en degenen die hen begeleiden met rekenen.

‘Dyscalculie anders bekeken’ is gebaseerd op het gedachtegoed van Ron Davis’ De gave van leren en 10 jaar onderzoek naar dyscalculie door praktijk De Leerwegbegeleiding.

  • Voor: mensen met dyscalculie, hun ouders en andere geïnteresseerden.

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.