Lezingen voor instellingen

De Leerwegbegeleiding biedt lezingen over diverse onderwerpen, voor basisschool, middelbare school, hoger onderwijs, pabo en rt-opleidingen: