Over mij

Jola Geldermans, taalkundige, docente middelbare school, leerkracht basisonderwijs, Davis counselor en remedial teacher

Mijn missie is beter leren leren

Ik ben gespecialiseerd in taal, onderwijsontwikkeling en gedrag. Na mijn studie Engels aan de UvA, met als bijvakken klinische- en ontwikkelingspsychologie, ben ik voor de klas terechtgekomen. Daar kwam ik kinderen tegen die wel slim waren, maar desondanks uitvielen in het onderwijs. Hoe was dat mogelijk? Ik ging op zoek naar antwoorden. Vaak bleek er sprake van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of autisme. Ook waren er kinderen bij met reguliere leerproblemen, bij wie het kwartje maar niet viel.

Voor kinderen met leer- en gedragsproblemen biedt de Amerikaanse Davis®-methode uitkomst. Het begeleidingstraject gaat uit van de kwaliteiten van het kind en biedt zowel een positieve uitwerking op het cognitieve deel van de stoornis (het leren), alsook op het psychosociale deel (het gedrag). Sinds de oprichting van mijn praktijk De Leerwegbegeleiding in 2007 heb ik al vele kinderen succesvol kunnen begeleiden naar betere prestaties en meer zelfvertrouwen.

Naast kinderen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme, kwamen er ook kinderen in de praktijk met reguliere leerproblemen. Voor hen en voor de kinderen met leerstoornissen onderzocht ik de lesmethodes van school en ontwikkelde (WAT?-leren). Dit is een leeraanpak die bestaat uit een leeraanbod van heldere definities enerzijds, en het aanleren van een gefocuste, autonome en creatieve houding van de leerling anderzijds. De Leerwegbegeleiding biedt Davis counseling en WAT?-leren elk binnen de eigen context en afzonderlijk van elkaar aan.

Ik houd ervan om kinderen en volwassenen te helpen om bewustzijn, kennis en vaardigheden te ontwikkelen zodat ze kunnen bereiken wat ze willen. Mijn geloof in het leervermogen van elk mens en het luisteren naar het persoon dat ik voor mij heb zijn belangrijke pijlers in mijn praktijk.

Naast het een-op-een werken met kinderen en volwassenen, geef ik mijn leeraanpak WAT?-leren door aan vakdocenten van scholen en instelling en andere geïnteresseerden. Dat doe ik in de vorm van lezingen, lesprogramma’s en trainingen.

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.