Lezing: De leeraanpak van De Leerwegbegeleiding: WAT?-leren

Enthousiasmeren door creatief leren

Leren door creëren, dat is de kern van WAT?-leren. Op basis van heldere overzichten zoekt de leerling zelf uit hoe iets werkt en gaat er dan mee aan de slag. Het focussen, zowel bij het onderzoeken van de lesstof als het opslaan ervan in het geheugen, vormen een belangrijk onderdeel van deze leeraanpak.

WAT?-leren is ontstaan na jaren van studie om mensen met leer- en gedragsproblemen en gewone leerproblemen tot leren te laten komen. Vanuit heldere overzichten onderzoekt de leerling de betekenis van de lesstof. Het (etymologisch) woordenboek en klei als leermiddel worden regelmatig gehanteerd.

In deze lezing gaan we in op de principes van het WAT?-leren en laten we zien hoe het in de  praktijk kan worden ingezet. Voorbeelden zijn:

  1.  ‘Werkwoordspelling die werkt’: een training waarbij WAT?-leren wordt ingezet om voor eens en altijd af te rekenen met dit lastige onderdeel van de Nederlandse spelling. Voor elk niveau.
  2. ‘Ei of ij? Een eitje!’die taal en creativiteit verbindt. Een lessenserie waarbij kinderen op een creatieve manier alle ei-woorden voor de basisschool leren beheersen. Toepasbaar op de basisschool vanaf groep 3.
  • Interessant voor scholen die op zoek zijn naar een andere manier van leren en graag vakoverstijgend onderwijzen. Toepasbaar op iedere lesstof, op elk niveau, voor elke leerstijl.