WAT?-leren: Ei of ij? Een eitje!

Is dit nu leren leren, woordenschatontwikkeling, spelling, handvaardigheid of spelen? 

Speciaal voor basisscholen: een lezing en vakoverstijgende lessenserie

Dit aanbod is een voorbeeld van Crealeren. Het laat zien hoe je WAT?-leren kunt toepassen op het spellingprobleem ‘lange ij, korte ei’. Het programma omvat een introductie waarin de didactische principes van worden uitgelegd, gevolgd door een lessenserie, gegeven door een taalkundige van De Leerwegbegeleiding en een vakdocent van Studio O, kunst- en cultuureducatie. De basistermen van WAT?-leren zijn gefocust leren, creativiteit en onderzoekend leren.

Lessen WAT?-leren kunnen voor elk gewenst schoolvak worden ontworpen.

  • Speciaal voor leraren die weten dat leren een creatief proces is en op zoek zijn naar een andere leeraanpak.