Dyslexie

Dyslexie kan een lastig obstakel vormen in je ontwikkeling. Concentratie is een probleem, lezen en spelling kunnen moeilijk zijn, vaak gaat het automatiseren van regels (denk aan de spellingregels, klokkijken, de tafels met rekenen) moeizaam en soms kan je dyslexie zelfs problemen geven in de omgang met anderen. Dit alles kan zijn weerslag hebben op je zelfvertrouwen, waardoor je nog meer moeite hebt met leren. Voor kinderen en volwassenen met dyslexie is er het Davis®Dyslexieprogramma van 30 uur. Hierin leer je hoe je je kunt concentreren,  op welke manier jij beter leert en hoe je dit kunt gebruiken in de praktijk. Een bijkomstig voordeel is dat je gaat begrijpen hoe je in elkaar zit en wat je sterke kanten zijn. Leren, spellen en lezen gaan hierdoor met veel groter gemak en plezier, de resultaten gaan omhoog en het zelfvertrouwen groeit.

Voor meer informatie nodig ik u uit voor een gratis oriënterend gesprek, een van de lezingen van De Leerwegbegeleiding of lees verder op de site van Davisdyslexie:

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.