Programma’s voor instellingen

De Leerwegbegeleiding biedt 3 programma’s aan:

Crealeren®: Ei of ij? Een eitje!

Is dit nu leren leren, woordenschatontwikkeling, spelling, handvaardigheid of spelen? 

Speciaal voor basisscholen: een lezing en vakoverstijgende lessenserie

Dit aanbod is een voorbeeld van Crealeren. Het laat zien hoe je Crealeren kunt toepassen op het spellingprobleem ‘lange ij, korte ei’. Het programma omvat een introductie waarin de didactische principes van worden uitgelegd, gevolgd door een lessenserie gegeven kan worden door een taalkundige van De Leerwegbegeleiding en een vakdocent van Studio O, kunst- en cultuureducatie. De basistermen van Crealeren zijn leren leren, creativiteit en onderzoekend leren.

Lessen Crealeren kunnen voor elk gewenst schoolvak worden ontworpen.

  • Speciaal voor leraren die weten dat leren een creatief proces is en op zoek zijn naar een andere leeraanpak

Crealeren: Trainingen Werkwoordspelling die werkt 

Eindelijk zelf begrijpen en kunnen uitleggen hoe de werkwoordspelling werkt, op een actieve en creatieve manier. Leren door doen, dat is Werkwoordspelling die werkt.

  • Voor: basis-, voortgezet en hoger onderwijs, zowel voor leerlingen als onderwijzenden

De module Begeleiden van dyslexie in de klas

Een lessenserie omtrent dyslexie. Er wordt behandeld wat dyslexie is, hoe je een dyslecticus kunt begrijpen én begeleiden op een manier waardoor de prestaties omhoog gaan.

  • Voor: basis-, voortgezet en hoger onderwijs