Spellingtraining

Veel kinderen en volwassenen hebben moeite met de Nederlandse spelling. Dat is niet verwonderlijk, omdat de Nederlandse spelling lastig is en spellingmethodesregels te wensen overlaten. In de spellingtraining van De Leerwegbegeleiding bieden wij heldere overzichten van de regels, sluiten aan bij de leerstijl van de student, die een actieve en creatieve rol krijgt in de verwerving van de lesstof. Dit resulteert in begrip en betere resultaten.

Wij bieden drie niveaus spellingtraining aan

  • Basis: spelling van de basisschool;
  • Middel: spelling van de middelbare school;
  • Hoger: spelling van het hoger onderwijs, zoals de pabo taaltoets.

De training kan bestaan uit gewone spelling en/of de werkwoordspelling met bijbehorende grammatica.

Testimonial aankomend pabo studente Eva (23)
Just do it! Ja, dat was het echt, gewoon doen! Want iedereen kan het. En dan heb ik het over het leren van werkwoordspelling. Altijd maar twijfelen en onzeker zijn, over die stomme d en t. En nu durf ik eindelijk te zeggen: ‘Ik ben best goed in spelling en vind het nu nog leuk ook!’.