Tegenvallende schoolresultaten

Voor leerlingen en studenten met tegenvallende schoolresultaten bieden wij kortdurende specialistische leerhulp. Het onderscheidt zich van bijles(remedial teaching) in meerdere opzichten. Er wordt niet eindeloos geoefend, maar gewerkt aan inzicht, waarbij de leerling een actieve en creatieve rol krijgt. Het plezier in leren komt hierdoor weer terug en betere resultaten volgen vanzelf.

Een traject kan er als volgt uitzien. Allereerst worden de doelen van de leerling in kaart gebracht en de tegenvallende schoolresultaten geanalyseerd. Daarop volgt de behandeling, waarin De Leerwegbegeleiding zorgt voor heldere overzichten van de lesstof en de leerling actief aan de slag gaat om zich de stof eigen te maken. Na inzicht volgt inoefening, afgesloten door een toets, om te controleren of de lesstof werkelijk is opgenomen.

De leerhulp is er voor basisscholieren, middelbare scholieren en studenten.

Speciaal voor pabo studenten is er hulp bij de rekentoets (Wiscat) en de pabo taaltoets.

Testimonial Dianne

De moeder van Dianne(12): Omdat het begrijpend lezen onvoldoende was en daardoor haar niveau te laag, mocht mijn dochter niet naar de middelbare school met dansklassen, waar ze zo dolgraag heen wilde. Na 8 weken les bij De Leerwegbegeleiding gevolgd door een toets die werd afgenomen door een onafhankelijke instelling, waar zij 90% scoorde, lukte het wél. Uit het onderzoek en de behandeling bleek dat mijn dochter niet dom was, maar gewoon veel te snel over de tekst heen las, waardoor ze niet begreep wat ze las. De aanpak bij De Leerwegbegeleiding heeft ervoor gezorgd dat Dianne meer vertrouwen kreeg en nu wel aangenomen is op de middelbare! Wij zijn heel blij dat we dit gedaan hebben!