Kenniscentrum voor onderwijsontwikkeling

 Leren is creëren

Sinds 2007 heb ik bij praktijk De Leerwegbegeleiding vele kinderen en volwassenen met de leer- en gedragsproblemen dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme kunnen helpen door middel van de Davis®methode. Dit is een integrale methode die zowel positieve resultaten oplevert op het gebied van cognitie alsook op het sociaal-emotionele vlak: het helpt met leren én leven.

Naast het werken met mensen met leer- en gedragsproblemen begeleid ik kinderen en jongeren met reguliere leerproblemen. Deze leerproblemen kunnen vele oorzaken hebben: faalangst, prestatiedruk, onzekerheid, achterstand door ziekte, gebrek aan motivatie, falend onderwijs. Ook met deze groep worden goede resultaten geboekt. Bij De Leerwegbegeleiding leren de leerlingen zich de leerstof op een speciale manier eigen maken, waardoor begrip volgt en de stof vast in het geheugen wordt opgenomen. Betere resultaten volgen vanzelf.

Het leersysteem dat is ontwikkeld bij De Leerwegbegeleiding heet WAT?-leren. Leren houdt in dat je nieuwe neurale paden opent in je systeem: je creëert nieuwe wegen. Die nieuwe paden kun je tot snelwegen maken, zodat ze jouw kortste weg naar begrip vormen (en het juiste antwoord). Leerstof beklijft het best als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet gefocust zijn en daarna zelf actief aan de slag gaan met de lesstof. Je onderzoekt de stof en daar maak je een beeld bij. Voorts moet je weten hoe je de stof opslaat, zodat het voor lange duur opgenomen wordt. Leren verandert je systeem; als je het slechts voor even hebt vast kunnen houden is het geen leren.

De leeraanpak WAT?-leren voorziet in al deze facetten van leren. Het is een aanpak die zowel het leren van de leerling als het doceren van de onderwijsgevende omvat. De leerling start met de basisvoorwaarden om tot leren te komen: ontspanning, focus en het ontdekken van de eigen leerstijl. Daarnaast wordt de leerling uitgenodigd een onderzoekende houding aan te nemen. Hij of zij vormt zich op zijn eigen wijze een beeld van de lesstof. Van de kant van de onderwijsgevende vraagt het een andere rol dan gebruikelijk. De docent heeft overzicht in de lesstof en kan dat eenvoudig tonen. Eenmaal gegeven, neemt de docent een stap terug. Hij/zij kauwt niets voor, maar laat de leerling zo veel mogelijk zelf ontdekken hoe het systeem werkt. Als de leerstof eenmaal begrepen is, neemt de leerling het gefocust in het geheugen op. Daarna geeft de docent opdrachten waarmee de leerling kan oefenen.

Dit creërend, onderzoekend en gefocust leren gaat dus over hoe je leert én lesgeeft.

Met veel plezier en passie geven wij de informatie over deze systemen door aan scholen en instellingen. De Davis methode en WAT?-leren passen binnen het vakoverstijgend onderwijs, zijn methode-onafhankelijk, toe te passen op elk schoolvak en kan vraaggestuurd aangeboden worden.

Momenteel bieden wij aan:

 • Lezingen
  • Lezingen over de aanpak van de leer- en gedragsproblemen dyslexie en dyscalculie met de Davis®methode;
 • De module ‘Begeleiden van dyslexie in de klas’
  • Een lessenserie omtrent dyslexie. Er wordt behandeld wat dyslexie is, hoe je een dyslecticus kunt begrijpen én begeleiden op een manier waardoor de prestaties omhoog gaan.
 • De training WAT?-leren: ‘Werkwoordspelling die werkt’: een voorbeeld van hoe je lesstof kunt                   aanpakken met de principes van deze leeraanpak:
  • Een introductie met de basisprincipes van deze nieuwe manier van inhoudelijk leren;
  • Een training bestaande uit de complete uitwerking van een van de grootste struikelblokken in de Nederlandse spelling: de werkwoordspelling.
 • De les/lessenserie WAT?-leren: ‘IJ of ei? Een eitje!’ bestaande uit: een tweede voorbeeld van hoe je                  lesstof kunt aanpakken met de principes van deze leeraanpak:
  • Een introductie met de basisprincipes van deze methode-onafhankelijke leeraanpak;
  • Een vakoverstijgende aanpak van het spellingprobleem ‘IJ of ei’ waarbij taal en creativiteit verweven zijn.
 • Bedoeld voor leerkrachten en kinderen van de basisschool, docenten middelbare school en studenten pabo/rt-opleidingen.
 • De Leerwegbegeleiding is gevestigd in Beverwijk. De lezingen en programma’s kunnen bij u op school gegeven worden.

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.