WAT?-leren: Werkwoordspelling die werkt

Leren door doen

Werkwoordspelling die werkt is een methode met een andere didactiek voor het aanleren van de werkwoordspelling dan gebruikelijk. Het geeft de leerling een actieve en creatieve rol in het verwerven van inzicht in de werkwoordspelling en de onderliggende relevante grammaticale begrippen.

Deze methode gaat uit van het onderzoekende vermogen en de creatieve inbreng van de leerling die zelf zijn beelden van de werkwoordspelling creëert, waardoor inzicht volgt en deze tak van spelling eenvoudig wordt. Er wordt gebruik gemaakt van heldere definities en eenvoudige analogieën en gewerkt met klei.

Werkwoordspelling die werkt wordt zowel op basis-, voortgezet, als hoger onderwijs aangeboden.

Het is het product van 10 jaar onderzoek naar de problemen en successen omtrent het aanleren van de werkwoordspelling bij praktijk De Leerwegbegeleiding.